Actividades ¡Esa es mi flor!

¡ESA ES MI FLOR! Cuando descubre una preciosa flor creciendo en el bosque, Ardilla decide que es SUYA. Después de lo que pasó con las hojas en otoño, nuestra amiga está decidida a mantenerla a salvo. Pero quizás Ardilla quiere protegerla demasiado… ¡Al fin y al cabo, incluso las flores necesitan su espacio! Descubre los cambios de la primavera junto…

Activitats Aquesta és la meva flor!

AQUESTA ÉS LA MEVA FLOR! Quan descobreix una preciosa flor creixent al bosc, l’Esquirol decideix que és SEVA. Després del que va passar amb les fulles a la tardor, el nostre amic està decidit a mantenir-la fora de perill. Però potser l’Esquirol la vol protegir massa… Al cap i a la fi, les flors també necessiten el seu espai! Juntament…